Double blind study

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


double blind study(علوم دارویی)

واژه بیگانه:

double blind study

واژه مصوب:

مطالعۀ دوسوکور

تعریف:

روشی که با استفاده از آن پژوهشگر و مطالعه‌شونده ندانند در کدام بازوی مطالعه قرار دارند


double blind study(علوم سلامت)

واژه بیگانه:

double blind study

واژه مصوب:

مطالعۀ دوسوکور

تعریف:

روشی که با استفاده از آن پژوهشگر و مطالعه‌شونده ندانند در کدام بازوی مطالعه قرار دارند