Drop

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


drop(شیمی)

واژه بیگانه:

drop 2

واژه مصوب:

قطره

تعریف:

[شیمی، مهندسی بسپار] گویچه‌ای مایع که قطری بیش از 0/2 میلی‌متر داشته باشد|||[علوم دارویی] یک شکل دارویی مایع که ازطریق چکانش از آن استفاده می‌کنند


drop(علوم دارویی)

واژه بیگانه:

drop 2

واژه مصوب:

قطره

تعریف:

[شیمی، مهندسی بسپار] گویچه‌ای مایع که قطری بیش از 0/2 میلی‌متر داشته باشد|||[علوم دارویی] یک شکل دارویی مایع که ازطریق چکانش از آن استفاده می‌کنندdrop(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

drop 2

واژه مصوب:

قطره

تعریف:

[شیمی، مهندسی بسپار] گویچه‌ای مایع که قطری بیش از 0/2 میلی‌متر داشته باشد|||[علوم دارویی] یک شکل دارویی مایع که ازطریق چکانش از آن استفاده می‌کنند