Drug abuse screen test

از واژه‌های مصوب
پرش به: ناوبری، جستجو

drug abuse screen test(اعتیاد)

واژه بیگانه:

drug abuse screen test

واژه مصوب:

آزمون غربالگری سوء‌مصرف

تعریف:

پرسش‌نامه‌ای خودگزارش برای شناسایی مشکلات مرتبط با مصرف مواد که در غربالگری جمعیتی و نیز در ارزشیابی درمان در محیط‌های بالینی به کار می‌رود |||اختـ . غربالۀ سرف DAST