Economies of scale

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو

economies of scale(اقتصاد)==واژه بیگانه: economies of scaleواژه مصوب: صرفة مقیاستعریف: مزیتی ناشی از افزایش سطح تولید محصول که سبب کاهش هزینۀ تولید هر واحد از محصول ‌شود|||* پیش از این برای این اصطلاح معادل «صرفه‌جویی ناشی از مقیاس» به تصویب رسیده بود که بنا به پیشنهاد کارگروه اقتصاد و تصویب در شورای واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در معادل فارسی تجدیدنظر شد.==economies of scale(اقتصاد)

واژه بیگانه:

economies of scale

واژه مصوب:

صرفة مقیاس

تعریف:

مزیت ناشی از افزایش تولید محصول ‌که سبب کاهش هزینة هر واحد از محصول می‌شود