Economies of scope

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو

|||* پیش از این برای این اصطلاح معادل «صرفه‌جویی ناشی از دامنۀ فعالیت» به تصویب رسیده بود که بنا به پیشنهاد کارگروه اقتصاد و تصویب در شورای واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در معادل فارسی تجدیدنظر شد.

economies of scope(اقتصاد)

واژه بیگانه:

economies of scope

واژه مصوب:

صرفة تنوع قلمرو

تعریف:

منافع حاصل از انجام فعالیت‌های مرتبط