Elasticity

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


elasticity(ژئوفیزیک)

واژه بیگانه:

elasticity 1

واژه مصوب:

کِشسانی

تعریف:

قابلیت بازگشت ماده به شکل و اندازۀ اول، پس از حذف نیروهای وارد بر آن


elasticity(اقتصاد)

واژه بیگانه:

elasticity 2

واژه مصوب:

کشش 1

تعریف:

نسبت تغییرات متناسب یک متغیر به تغییرات متناسب متغیر دیگر که عددی بدون یکا است