Equities

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو

equities(اقتصاد)==واژه بیگانه: equitiesواژه مصوب: سهام عادیتعریف: در مباحث حقوقی، مطالبات مالکان یا وام‌دهندگان در ارتباط با دارایی‌های یک شرکت* در بریتانیا و فرانسه به آن سهام عادی (ordinary share (en.), action ordinavie (fr.)) و در امریکا به آن سهام عام (common stock) می‌گویند.==equities(اقتصاد)==واژه بیگانه: equitiesواژه مصوب: سهام عادیتعریف: در مباحث حقوقی، مطالبات مالکان یا وام‌دهندگان در ارتباط با دارایی‌های یک شرکت* در بریتانیا و فرانسه به آن سهام عادی (ordinary share (en.), action ordinavie (fr.)) و در امریکا به آن سهام عام (common stock) می‌گویند.==equities(اقتصاد)

واژه بیگانه:

equities, ordinary share, common stock

واژه مصوب:

سهام عادی

تعریف:

در مباحث حقوقی، مطالبات مالکان یا وام‌دهندگان در ارتباط با دارایی‌های یک شرکت
  • در بریتانیا و فرانسه به آن سهام عادی (ordinary share (en.), action ordinavie (fr.)) و در امریکا به آن سهام عام (common stock) می‌گویند.

equities(اقتصاد)

واژه بیگانه:

equities, ordinary share, common stock

واژه مصوب:

سهام عادی

تعریف:

در مباحث حقوقی، مطالبات مالکان یا وام‌دهندگان در ارتباط با دارایی‌های یک شرکت
  • در بریتانیا و فرانسه به آن سهام عادی (ordinary share (en.), action ordinavie (fr.)) و در امریکا به آن سهام عام (common stock) می‌گویند.

equities(اقتصاد)

واژه بیگانه:

equities, ordinary share, common stock

واژه مصوب:

سهام عادی

تعریف:

در مباحث حقوقی، مطالبات مالکان یا وام‌دهندگان در ارتباط با دارایی‌های یک شرکت
  • در بریتانیا و فرانسه به آن سهام عادی (ordinary share (en.), action ordinavie (fr.)) و در امریکا به آن سهام عام (common stock) می‌گویند.

همچنین