Excitation

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو
excitation(شیمی)

واژه بیگانه:

excitation 1

واژه مصوب:

برانگیزش

تعریف:

فرایندی که در آن اتم یا مولکول، براثر تابش الکترومغناطیسی یا برخورد، انرژی می‏گیرد و به حالتی با انرژی بیشتر می‏رود


excitation(فیزیک)

واژه بیگانه:

excitation 1

واژه مصوب:

برانگیزش

تعریف:

فرایندی که در آن اتم یا مولکول، براثر تابش الکترومغناطیسی یا برخورد، انرژی می‏گیرد و به حالتی با انرژی بیشتر می‏رودexcitation(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

excitation 1

واژه مصوب:

برانگیزش

تعریف:

فرایندی که در آن اتم یا مولکول، براثر تابش الکترومغناطیسی یا برخورد، انرژی می‏گیرد و به حالتی با انرژی بیشتر می‏رودexcitation(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

excitation 1

واژه مصوب:

برانگیزش

تعریف:

فرایندی که در آن اتم یا مولکول، براثر تابش الکترومغناطیسی یا برخورد، انرژی می‏گیرد و به حالتی با انرژی بیشتر می‏رودexcitation(مهندسی برق)

واژه بیگانه:

excitation 2

واژه مصوب:

تحریک 1

تعریف:

وارد کردن ولتاژ به یک پیچه برای تولید میدان مغناطیسیexcitation(روان‏شناسی)

واژه بیگانه:

excitation 3

واژه مصوب:

تهییج

تعریف:

فعالیت فراخوانده در یک عصب یا ماهیچه در هنگام تحریک