Face crack

از واژه‌های مصوب
پرش به: ناوبری، جستجو

face crack(جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب)

واژه بیگانه:

face crack

واژه مصوب:

تَرَک رویه

تعریف:

ترکی که در رویۀ جوش یا بر روی تاج مهره‌ها درجهت موازی یا عمود بر راستای جوشکاری به ‌وجود می‌آید