Feminist ethics

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


feminist ethics(جامعه‌شناسی)

واژه بیگانه:

feminist ethics

واژه مصوب:

اخلاقیات فمینیستی

تعریف:

تلاشی برای بازنگری یا صورت‌بندی دوباره یا بازاندیشی در آن بخش از اخلاقیات سنتی که تجربۀ اخلاقی زنان را کم‌ارج می‌دارند


feminist ethics(علوم سلامت)

واژه بیگانه:

feminist ethics

واژه مصوب:

اخلاقیات فمینیستی

تعریف:

تلاشی برای بازنگری یا صورت‌بندی دوباره یا بازاندیشی در آن بخش از اخلاقیات سنتی که تجربۀ اخلاقی زنان را کم‌ارج می‌دارندfeminist ethics(مطالعات زنان)

واژه بیگانه:

feminist ethics

واژه مصوب:

اخلاقیات فمینیستی

تعریف:

تلاشی برای بازنگری یا صورت‌بندی دوباره یا بازاندیشی در آن بخش از اخلاقیات سنتی که تجربۀ اخلاقی زنان را کم‌ارج می‌دارند