Friction stir welding

از واژه‌های مصوب
پرش به: ناوبری، جستجو

friction stir welding(جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب)

واژه بیگانه:

friction stir welding, FSW, FW-S

واژه مصوب:

جوشکاری اصطکاکی هم‌زدنی

تعریف:

نوعی جوشکاری اصطکاکی که در آن اتصال با چرخش سریع ابزار و تولید گرمای ناشی از اصطکاک و جابه‌جایی مومسانی (plastic material displacement) مواد در درز اتصال به‌ وجود می‌آید