Friction welding

از واژه‌های مصوب
پرش به: ناوبری، جستجو

friction welding(جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب)

واژه بیگانه:

friction welding, FRW

واژه مصوب:

جوشکاری اصطکاکی

تعریف:

نوعی جوشکاری حالت جامد که در آن نیروی فشاری بین قطعه‌کار درحال‌چرخش یا حرکت نسبی آنها موجب تولید گرما و جابه‌جایی مومسانی مواد در سطح تماس می‌‌شود و از این طریق قطعات به هم اتصال می‌یابند