Holoplankton

از واژه‌های مصوب
پرش به: ناوبری، جستجو


holoplankton(اقیانوس‌شناسی)

واژه بیگانه:

holoplankton

واژه مصوب:

مدام‌دروایان

تعریف:

اندامگان‌هایی که در دریاها و آب‌های شیرین زندگی می‌کنند و در تمام چرخۀ عمر خود زندگی دروایی دارند


holoplankton(جانور‌شناسی)

واژه بیگانه:

holoplankton

واژه مصوب:

مدام‌دروایان

تعریف:

اندامگان‌هایی که در دریاها و آب‌های شیرین زندگی می‌کنند و در تمام چرخۀ عمر خود زندگی دروایی دارند