Incubation

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


incubation(زیست‌شناسی-میکرب‌شناسی)

واژه بیگانه:

incubation

واژه مصوب:

گرم‌خانه‌گذاری

تعریف:

نگهداری محیط کشت تلقیح‌شده در شرایط خاص محیطی برای مدت‌زمانی معین به‌منظور تأمین شرایط مناسب رشد


incubation(علوم دارویی)

واژه بیگانه:

incubation

واژه مصوب:

گرم‌خانه‌گذاری

تعریف:

نگهداری محیط کشت تلقیح‌شده در شرایط خاص محیطی برای مدت‌زمانی معین به‌منظور تأمین شرایط مناسب رشد