Lever espresso machine

از واژه‌های مصوب
پرش به: ناوبری، جستجو

lever espresso machine(علوم و فنّاوری غذا - قهوه‌پژوهی)

واژه بیگانه:

lever espresso machine

واژه مصوب:

اسپرسوساز اهرمی

تعریف:

نوعی اسپرسوساز دستی که در آن فشار لازم برای عصاره‌گیری ازطریق فشار دادن یک پیستون به‌کمک اهرم تأمین می‌شود