Liquid-penetrant inspection

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


liquid-penetrant inspection(جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب)

واژه بیگانه:

liquid-penetrant inspection, liquid penetrate test

واژه مصوب:

بازرسی با مایع نافذ

تعریف:

نوعی آزمون غیرمخرب برای آشکارسازی ناپیوستگی‌های سطح در آن که با به‌کارگیری مایع نفوذکننده و برداشتن مازاد آن، حفره‌ها و ترک‌ها با استفاده از مواد ظاهرکننده یا بیرون‌کشنده مشخص می‌شوند


liquid-penetrant inspection(خوردگی)

واژه بیگانه:

liquid-penetrant inspection, liquid penetrate test

واژه مصوب:

بازرسی با مایع نافذ

تعریف:

نوعی آزمون غیرمخرب برای آشکارسازی ناپیوستگی‌های سطح در آن که با به‌کارگیری مایع نفوذکننده و برداشتن مازاد آن، حفره‌ها و ترک‌ها با استفاده از مواد ظاهرکننده یا بیرون‌کشنده مشخص می‌شوند