Longitudinal sequence

از واژه‌های مصوب
پرش به: ناوبری، جستجو

longitudinal sequence(جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب)

واژه بیگانه:

longitudinal sequence

واژه مصوب:

توالی طولی

تعریف:

ترتیبی که در آن گذرهای جوش یک جوش پیوسته در طول ایجاد می‌کنند