Manual espresso machine

از واژه‌های مصوب
پرش به: ناوبری، جستجو


manual espresso machine(علوم و فنّاوری غذا - قهوه‌پژوهی)

واژه بیگانه:

manual espresso machine

واژه مصوب:

اسپرسوساز دستی

تعریف:

اسپرسوسازی که در آن فشار لازم برای عصاره‌گیری ازطریق کاربر ایجاد می‌شود