Moderated recovery

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو

moderated recovery(اعتیاد)

واژه بیگانه:

moderated recovery

واژه مصوب:

خودیابی تعدیلی

تعریف:

نوعی خودیابی با هدف کاهش مصرف از راه تغییر در مقدار و دفعات و شیوۀ آن تاحدی‌که آسیب کمتری به فرد و جامعه وارد شود|||متـ . بهبود تعدیلی