Monozygotic twins

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


monozygotic twins(علوم پایۀ پزشکی)

واژه بیگانه:

monozygotic twins, monovular twins, uniovular twins

واژه مصوب:

دوقلوهای تک‌زاگ

تعریف:

دو زادۀ یک آبستنی که از یک تخمک به وجود آمده باشند |||متـ . دوقلوهای تک‌تخم|||     دوقلوهای همسان identical twins


monozygotic twins(زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری)

واژه بیگانه:

monozygotic twins, monovular twins, uniovular twins

واژه مصوب:

دوقلوهای تک‌زاگ

تعریف:

دو زادۀ یک آبستنی که از یک تخمک به وجود آمده باشند |||متـ . دوقلوهای تک‌تخم|||     دوقلوهای همسان identical twinsmonozygotic twins(زیست‌شناسی-میکرب‌شناسی)

واژه بیگانه:

monozygotic twins, monovular twins, uniovular twins

واژه مصوب:

دوقلوهای تک‌زاگ

تعریف:

دو زادۀ یک آبستنی که از یک تخمک به وجود آمده باشند |||متـ . دوقلوهای تک‌تخم|||     دوقلوهای همسان identical twins