Multi boiler espresso machine

از واژه‌های مصوب
پرش به: ناوبری، جستجو

multi boiler espresso machine(علوم و فنّاوری غذا - قهوه‌پژوهی)

واژه بیگانه:

multi boiler espresso machine

واژه مصوب:

اسپرسوساز چندجوشانه

تعریف:

اسپرسوسازی که در آن به‌ازای هر گروه (group) یک دیگ بخار وجود دارد و یک دیگ بخار مجزا نیز برای بخار دادن شیر دارد