Multiple fission

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو

multiple fission(زیست‌شناسی-میکرب‌شناسی)

واژه بیگانه:

multiple fission

واژه مصوب:

شکافت چندتایی

تعریف:

نوعی تکثیر در تک‌یاختگان که در آن یک یاختۀ مادر به چند یاختۀ دختر مشابه و مجزا و مستقل تقسیم می‌شود