Other addiction

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو

other addiction(اعتیاد)

واژه بیگانه:

other addiction

واژه مصوب:

دگراعتیادی

تعریف:

هرنوع رفتار اعتیادی به‌جز اعتیاد به مواد اعتیادآور و الکل، از قبیل کاربارگی و خرید اجبارگونه و بیش‌خواری