Plantago lanceolata

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو

Plantago lanceolata(گیاهان دارویی)

واژه بیگانه:

Plantago lanceolata, Plantago eriophora, Plantago orientalis Stapf var. lycia, ribwort plantain, narrowleaf plantain 

واژه مصوب:

بارهنگ نیزه‌ای

تعریف:

گونه‌ای بارهنگ با ارتفاع 30 تا 60 سانتی‌متر و بدون ساقۀ مشخص و بی‌کرک یا دارای کرک‌های پراکنده و دارای زمین‌ساقۀ کوتاه و بی‌انشعاب یا کم‌انشعاب‌ و برگ‌های طوقه‌ای و افراشته و دُم‌برگدار و نوک‌تیز یا بیضوی باریک و ازقاعده‌باریک‌شونده و نوک‌تیز در انتها و صاف یا کوچک‌دندانه‌ در حاشیه و با کرک‌های پراکنده یا بی‌کرک به طول 10 تا 35 سانتی‌متر و عرض 1 تا 5 سانتی‌متر و دارای پنج رگبرگ مشخص؛ دُم‌گل‌آذین آن افراشته، با کرک‌های پراکنده و سفید به طول 15 تا 60 سانتی‌متر و با سنبلۀ استوانه‌ای مخروطی کوتاه یا تقریباً کروی و متراکم به طول 0/5 تا 3 سانتی‌متر است و به‌ندرت به 8/5 سانتی‌متر می‌رسد و برگۀ تخم‌مرغی پهن با حاشیۀ مواج و با کاسبرگ‌هایی به طول 2 تا 4/5 میلی‌متر: کاسبرگ‌های پیشین به‌هم‌پیوسته و دارای دو لَپ و بی‌کرک یا در حاشیه دارای کمی کرک پشم‌مانند هستند و کاسبرگ‌های پسین گرد و تخم‌مرغی و ناپیوسته و قایقی و بی‌کرک یا با کمی کرک در حاشیۀ زبرین‌اند