Resonant line

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو

resonant line(مهندسی برق)

واژه بیگانه:

resonant line

واژه مصوب:

خط تشدیدی

تعریف:

خط انتقالی که مقدار توزیع‌شدۀ خازن‌ها و ضریب القاوری آن، شرایط تشدیدی را ایجاد می‌کند که با یک بسامد خاص تحریک می‌شود