Scattered porosity

از واژه‌های مصوب
پرش به: ناوبری، جستجو

scattered porosity(جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب)

واژه بیگانه:

scattered porosity

واژه مصوب:

تخلخل پراکنده

تعریف:

تخلخلی که به‌طور یکنواخت در فلز جوش پخش شده باشد