Seam weld

از واژه‌های مصوب
پرش به: ناوبری، جستجو

seam weld(جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب)

واژه بیگانه:

seam weld

واژه مصوب:

جوش درز

تعریف:

جوش پیوسته‌ای که بین دو قطعۀ روی هم و در یک سطح،‌ از یک یا چند دکمۀ جوش، به‌وسیلۀ گرمایش مقاومتی و اعمال فشار ایجاد می‌شود