Sessile

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجوsessile(اقیانوس‌شناسی)

واژه بیگانه:

sessile 1, sedentary

واژه مصوب:

بسترچسب

تعریف:

ویژگی جانوران آبزی‌ای که به بستر چسبیده‌اند و فاقد حرکت هستند


sessile(جانور‌شناسی)

واژه بیگانه:

sessile 1, sedentary

واژه مصوب:

بسترچسب

تعریف:

ویژگی جانوران آبزی‌ای که به بستر چسبیده‌اند و فاقد حرکت هستندsessile(زمین‌شناسی)

واژه بیگانه:

sessile 1, sedentary

واژه مصوب:

بسترچسب

تعریف:

ویژگی جانوران آبزی‌ای که به بستر چسبیده‌اند و فاقد حرکت هستندsessile(زیست‌شناسی- علوم گیاهی)

واژه بیگانه:

sessile 2

واژه مصوب:

بی‌پایک

تعریف:

ویژگی بخش یا اندام‌هایی مانند برگ و گل و میوه که بدون پایک به محور استقرار خود متصل باشند