Steam wand tip

از واژه‌های مصوب
پرش به: ناوبری، جستجو


steam wand tip(علوم و فنّاوری غذا - قهوه‌پژوهی)

واژه بیگانه:

steam wand tip, nozzle

واژه مصوب:

افشانک بخار

تعریف:

قسمت انتهایی سوراخ‌دار لولة بخار که بخار را با فشار بیرون می‌راند