Toe crack

از واژه‌های مصوب
پرش به: ناوبری، جستجو

toe crack(جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب)

واژه بیگانه:

toe crack

واژه مصوب:

تَرَک پنجه

تعریف:

ترکی که در پنجۀ جوش فلز پایه ایجاد می‌شود