Underbead crack

از واژه‌های مصوب
پرش به: ناوبری، جستجو

underbead crack(جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب)

واژه بیگانه:

underbead crack

واژه مصوب:

تَرَک زیرمهره‌ای

تعریف:

نوعی ترک سرد زیرسطحی که براثر ورود هیدروژن اتمی در دمای بالا در منطقۀ گرمادیده به وجود می‌آید |||متـ . تَرَک تأخیری delayed crack