Ziziphus

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


Ziziphus(زیست‌شناسی- علوم گیاهی)

واژه بیگانه:

Ziziphus

واژه مصوب:

عناب 2

تعریف:

سرده‌ای از عنابیان درختچه‌ای یا درختی کوچک خاردار خزان‌دار یا همیشه‌سبز با 40 گونه که در مناطق معتدل و نیمه‌گرمسیری جهان می‌رویند؛ برگ‌های آنها کامل با آرایش متناوب و دارای سه رگبرگ اصلی قاعده‌ای است و گل‌هایشان کوچک و سبز متمایل به زرد و میوه‌های آنها شفت خوراکی و اغلب خیلی شیرین است


Ziziphus(گیاهان دارویی)

واژه بیگانه:

Ziziphus

واژه مصوب:

عناب 2

تعریف:

سرده‌ای از عنابیان درختچه‌ای یا درختی کوچک خاردار خزان‌دار یا همیشه‌سبز با 40 گونه که در مناطق معتدل و نیمه‌گرمسیری جهان می‌رویند؛ برگ‌های آنها کامل با آرایش متناوب و دارای سه رگبرگ اصلی قاعده‌ای است و گل‌هایشان کوچک و سبز متمایل به زرد و میوه‌های آنها شفت خوراکی و اغلب خیلی شیرین است